Pentadbiran:

PERMOHONAN KEAHLIAN IKRAM SECARA ONLINE

Sila masukkan semua maklumat yang diperlukan. Sila pastikan anda mengisi maklumat A. KAWASAN DIPOHON terlebih dahulu. Maklumat bertanda * adalah diwajibkan. Hanya borang yang berisi penuh dibenarkan untuk mendaftar:

A. KAWASAN DIPOHON

   

*Negeri:

*Kawasan:

 *Kategori:

 
Sekiranya pendaftaran di LUAR NEGARA, sila pilih NEGARA berkenaan:
 
   

B. BUTIR-BUTIR DIRI

   
*1. Nama Penuh
*2. Jantina
*3. Status Perkahwinan
4. Nama Suami/Isteri
*5A. No KP Baru   (Format 200101031234)
5B. No KP Lama
*6. Tarikh Lahir
*7. Tempat Lahir Bandar/Daerah Negeri
*8. Bangsa
*9. Warganegara

*10. Alamat Tetap:*Bandar
*Poskod
*Negeri
*Negara

*11. Alamat Surat-Menyurat:Bandar
Poskod
Negeri
Negara
*12. No Telefon
Bimbit

  (Format No Tel Malaysia 0123456789)

Pejabat

Rumah
Fax
*13. Pekerjaan Sila Nyatakan jika LAIN-LAIN
14A. Nama Majikan
14B. Alamat Majikan:


Bandar
Poskod
Negeri
Negara

*15. e-Mail

*16A. Kelulusan Tertinggi
 
16B. Latarbelakang Pendidikan

SEKOLAH / INSTITUSI

KELULUSAN

TAHUN

 
17. Pengalaman Dalam Organisasi

ORGANISASI

TAHUN

JAWATAN

 
18. Sumbangan Kepada IKRAM (Minat)
Dakwah Non Muslim Pendidikan Media & Komunikasi
Kemanusiaan & Khidmat Masyarakat Tarbiyah-PSM Remaja & Belia
Pembangunan Wanita Undang-Undang Hak Asasi Manusia/Masyarakat Madani
Politik/Pentadbiran Awam/Kenegaraan Sains & Teknologi Alam Sekitar
Pembangunan Ummah
Perniagaan/Keusahawanan, jenis:
Lain-lain, nyatakan
    
 
 
*19. Saya ingin menjadi Ahli Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM) kerana
         
 
*20. Pilihan Yuran
    Yuran Tahunan RM 10.00 (RM 5.00 Wang Pendaftaran + RM 5.00)
    Yuran Seumur Hidup RM 55.00 (RM 5.00 Wang Pendaftaran + RM 50.00 )
 
Nota Sila masukkan sebarang catatan berkaitan pendaftaran ini jika ada.
       
   

C. BUTIRAN NAQIB/NAQIBAH USRAH

Maklumat naqib/naqibah usrah berikut diisi bagi yang berkenaan.
NAMA PENUH
NO TELEFON BIMBIT
(Format 0123456789)
ALAMAT E-MAIL
   
 

 
PANDUAN PERMOHONAN KEAHLIAN IKRAM ONLINE:
 
Sila baca dengan teliti sebelum mengisi borang. Borang hendaklah diisi dengan lengkap terutama maklumat yang bertanda *. Ibu Pejabat IKRAM akan memaklumkan status perkembangan proses permohonan dari masa ke semasa.
 
Kaedah pembayaran yuran permohonan online dilaksanakan melalui khidmat MolPay Online Payment Provider
 
Berikut ialah garis panduan pemulangan semula bayaran yuran permohonan online:
1. Pemulangan semula wang hanya boleh dituntut sebelum permohonan keahlian IKRAM diproseskan.
2. Jumlah pemulangan wang adalah bersamaan dengan jumlah bayaran pendaftaran setelah ditolak kos pentadbiran.
3. Pemulangan wang tidak boleh dituntut bagi urusan pembaharuan pendaftaran.
4. IKRAM mempunyai hak untuk tidak memulangkan wang berkenaan sekiranya didapati terdapat tanda-tanda penyalah-gunaan khidmat permohonan online.
5. Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi pegawai kami, Aminah Binti Tajul Arifin di talian +603-8945 6999, 0195357044 (no hp rasmi keahlian) atau email: keahlian@ikram.org.my.
 
 


 

 
 


copyright © 2013 PERTUBUHAN IKRAM MALAYSIA - Hakcipta Terpelihara