Pentadbiran:

PERMOHONAN PERTUKARAN KAWASAN IKRAM SECARA ONLINE

Sila masukkan semua maklumat yang diperlukan. Sila pastikan anda mengisi maklumat A. KAWASAN PERTUKARAN terlebih dahulu. Maklumat bertanda * adalah diwajibkan. Hanya borang yang berisi penuh akan diproseskan.
 
Sila pastikan borang diisi dengan maklumat terkini. Maklumat yang diisi akan digunakan untuk mengemaskini rekod anda dalam SPI:

A. KAWASAN PERTUKARAN

   

*Kawasan Kini:

*Kawasan Dipohon:

  Nota: Maklumat Kawasan Kini akan dirujuk dan ditetapkan mengikut SPI (Sistem Pengurusan Ikram). 

B. BUTIR-BUTIR DIRI TERKINI

   
*1. Nama Penuh
*2. No KP Baru (Format 200101031234)
*3. Status Perkahwinan
4. Nama Suami/Isteri

5. Alamat Surat-Menyurat:Bandar
Poskod
Negeri
Negara
*6. No Telefon
Bimbit

  (Format No Tel Malaysia 0123456789)

Pejabat

Rumah
Fax
7. Pekerjaan Sila Nyatakan jika LAIN-LAIN

*8. e-Mail

9. Kelulusan Tertinggi
 
 
*9. Sebab Pertukaran Kawasan
         
 

C. BUTIRAN NAQIB/NAQIBAH USRAH

Maklumat naqib/naqibah usrah berikut diisi bagi memudahkan urusan pertukaran kawasan.
*NAMA PENUH
NO TELEFON BIMBIT
(Format 0123456789)
ALAMAT E-MAIL
   
 

 
PANDUAN PERMOHONAN PERTUKARAN KAWASAN IKRAM ONLINE:
 
Sila baca dengan teliti sebelum mengisi borang. Borang hendaklah diisi dengan lengkap terutama maklumat yang bertanda *. Ibu Pejabat IKRAM akan memaklumkan status perkembangan proses permohonan dari masa ke semasa.
 
Tiada pembayaran yuran pertukaran kawasan yang dikenakan dalam proses pertukaran ini.
 
Berikut ialah garis panduan langkah-langkah bagi permohonan pertukaran kawasan secara online:
1. Ahli mengisi borang permohonan pertukaran kawasan secara online.
2. Pihak Naqib(ah) kawasan asal mengisi laporan tarbiah ahli di kawasan.
3. JK Tarbiah Kawasan asal akan membuat pengesahan laporan tarbiah berkenaan.
4. JK Kawasan asal akan menghubungi ahli yang memohon bagi memastikan persetujuan ahli berkenaan.
5. Pejabat SUA Pusat akan memproseskan permohonan tersebut dan menukarkan status melalui SPI.
6. JK Kawasan baru akan menerima pemakluman melalui SPI dan JK Tarbiah Kawasan baru akan menyusun usrah. Status pertukaran kawasan dan penyusunan usrah baru akan dimaklumi oleh kawasan asal melalui SPI.
*. Kelulusan muktamad permohonan pertukaran kawasan adalah dibawah bidang kuasa Setiausaha Agung (SUA).
 
 


 copyright © 2013 PERTUBUHAN IKRAM MALAYSIA - Hakcipta Terpelihara